بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
  • 1401/06/20 - 21:32
  • - تعداد بازدید: 104
  • - تعداد بازدیدکننده: 103
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
دبیر هیئت اجرایی جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خبر داد:

ایجاد شرایط ویژه برای جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاه‌ها/ تبیین نقش بنیاد ملی نخبگان در فرایند جذب

سعید سهراب‌پور با اشاره تسهیلات در نظر گرفته شده برای جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاه‌ها، گفت: این افراد می‌توانند در طول سال و خارج از فراخوان‌های عمومی، در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف به عنوان هیئت علمی جذب شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، سعید سهراب‌پور؛ دبیر هیات اجرایی جذب نخبگان با بیان ضرورت حمایت از جامعه نخبگانی برای ورود به بخش‌های مورد نیاز، به ابلاغ مصوبه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص بکارگیری نخبگان علمی در کشور و رفع موانع مربوطه و نیز با توجه سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از نخبگان علمی، ضوابط ویژه‌ای برای جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی افراد برگزیده در دبیرخانه جذب بنیاد ملی نخبگان و تحت نظارت و با مسئولیت دبیر هیأت اجرایی این دبیرخانه انجام می‌شود، افزود: بعد از بارگذاری سوابق متقاضی در سامانه و در صورت کسب حد نصاب امتیاز لازم، سوابق وی به کارگروه تخصصی ارسال می‌شود و نتیجه ارزیابی بعد از تایید رئیس کارگروه به متقاضی از طریق همان سامانه اعلام می‌شود. نکته مهم اینکه متقاضی می‌تواند تا حداقل ۶ ماه نسبت به نتیجه اعتراض خود را ثبت کند.

سهراب‌پور با بیان اینکه در این روند جذب در تمامی طول سال و خارج از فراخوان‌های عمومی صورت می‌گیرد، ادامه داد: دبیرخانه می‌تواند در تمامی طول سال پرونده برگزیدگان را جهت بررسی برای جذب به عنوان هیأت علمی به صورت خارج از فراخوان و در قالب فراخوان ویژه نخبگان به هیأت اجرایی جذب مؤسسات ارسال کند.

وی با اشاره به ترکیب هیأت‌های مرکزی جذب، تصریح کرد: وزارتین علوم و بهداشت و هیأت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند که حداکثر طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، دسترسی‌های لازم در سامانه‌های مربوطه را برای دبیرخانه جذب بنیاد فعال کنند. نکته مهم دیگر اینکه تامین اعتبار این مصوبه با توجه به عملکرد سالانه محاسبه خواهد شد.

سهراب‌پور با تاکید بر اینکه برگزیدگان مشمول این مصوبه می‌توانند شخصاً از طریق فراخوان‌های عمومی جذب نیز به ارسال پرونده خود به مؤسسات اقدام کنند، اظهار داشت: در صورتی که فرد واجد شرایط توسط دبیرخانه جذب بنیاد به مؤسسه‌ای معرفی شود، مؤسسه مجاز است پس از تایید پرونده متقاضی در هیأت اجرایی جذب، حکم پیمانی یک ساله برای فرد صادر کرده و در مدت مذکور، فرایند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی در چارچوب ضوابط معمول را انجام دهد.

وی با بیان ضرورت تسریع در بررسی صلاحیت عمومی برگزیدگان از طریق هیات های مرکزی جذب، یادآور شد: دبیرخانه جذب بنیاد ملی نخبگان می‌تواند جهت تسریع فرایند بررسی صلاحیت عمومی برگزیدگان، از طریق کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیأت مرکزی جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کند. هیأت مرکزی جذب نیز موظف است از زمان معرفی متقاضی توسط دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان حداکثر طی دو ماه، صلاحیت عمومی وی را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه جذب بنیاد ارسال کند.

سهراب‌پور اضافه کرد: دبیرخانه جذب بنیاد ملی نخبگان نتیجه مذکور را که برای هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات مکفی و لازم الاجراست، با رونوشت به هیأت مرکزی جذب مربوطه و برای اقدام، به مؤسسات هدف ارسال می‌کند. نکته مهم اینکه مهلت پاسخ استعلام برای وزارت اطلاعات نهایتاً ۲۰ روز است که البته در صورت عدم‌پاسخ نتیجه، استعلام مثبت تلقی شده و حکم قرارداد پیمانی صادر می‌شود. البته در این روند، نماینده بنیاد ملی نخبگان می‌تواند در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی افراد با حق رأی شرکت کند.

سهراب‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: به منظورجلوگیری از تاخیر در فرایند بررسی تقاضای استخدام فارغ‌التحصیلان مرد برگزیده، طرح نظام وظیفه تخصصی (مربوط به بنیاد و مرکز تعاملات بین المللی)، امکان شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی و طی همزمان مراحل انجام پروژه جایگزین خدمت نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اولویت جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان نسبت به دانش‌آموختگان دیگر، اظهار داشت: در صورتیکه مجموع امتیازات علمی فرد برگزیده برابر با مجموع امتیازات علمی متقاضی غیر برگزیده باشد، اولویت جذب با فرد برگزیده است.

سهراب‌پور با بیان اینکه در این روند هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات نیز وظایف مشخصی را دارند، گفت: این موسسات باید نماینده خود جهت پیگیری امور برگزیدگان معرفی شده توسط بنیاد و نیز استفاده بیشینه از تسهیلات قانونی پیش‌بینی شده برای جذب برگزیدگان را طی دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، به دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان معرفی کنند. علاوه بر آن، باید پرونده‌های برگزیدگان مورد تأیید بنیاد و معرفی شده توسط دبیرخانه جذب بنیاد را با اولویت و حداکثر ظرف مدت ٢ ماه مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را همراه با ارائه دلیل به هیأت مرکزی و دبیرخانه جذب بنیاد اعلام کنند.
همچنین ارسال پرونده علمی برگزیدگان بدون غربالگری اولیه و به منظور تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی مؤسسه و یا حسب ضرورت جهت طی فرایند ارزیابی و مصاحبه علمی به کارگروه بررسی توانایی علمی مؤسسه، تخصیص حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت جذب مؤسسه از بین برگزیدگان (درصورت وجود درخواست) و همچنین ارائه گزارش سالانه در شهریورماه هر سال از دیگر وظایف این موسسات است.

وی بیان داشت: این موسسات موظف هستند از همان بدو امر، استخدام برگزیده به عنوان هیأت علمی را به صورت پیمانی انجام دهند که البته در این مورد جامعه ایثارگر تابع مقررات خاص خود هستند. علاوه بر آن، اگر موسسه‌ای تصمیم به لغو قرارداد پیمانی فرد برگزیده بگیرد، باید ابتدا تایید نهایی هیأت مرکزی را در این خصوص دریافت و هیأت مرکزی نیز قبل از تایید، نظر هیأت اجرایی جذب نخبگان را از طریق دبیر این هیأت اخذ کند.

سهراب‌پور تاکید کرد: مسئولیت اجرا و نظارت بر موارد گفته شده بر عهده رئیس هیأت اجرایی جذب مؤسسه و رئیس مرکز جذب وزارتین علوم و بهداشت و رئیس مرکز جذب دانشگاه آزاد اسلامی است که البته در موارد خاص و مسکوت نیز این وظیفه بر عهده هیأت اجرایی جذب نخبگان است.

وی با اشاره به اینکه تمام این مفاد و موارد به منظور تسهیل بکارگیری جامعه نخبگانی در چرخه خدمت‌رسانی به جامعه بومی انجام می‌شود، به برخی از مزایای این مصوبه برای برگزیدگان اشاره کرد و گفت: شرکت خارج از فراخوان عمومی جذب در تمامی طول سال با اختصاص حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت به جذب و اولویت داشتن در فرایندهای جذب در شرایط یکسان، تسریع در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌های علمی و عمومی و کاهش بروکراسی اداری، امکان شرکت در فراخوان‌های جذب اعضای هیأت علمی و طی همزمان مراحل انجام پروژه جایگزین خدمت و همچنین قراداد پیمانی از بدو استخدام، از مهمترین حمایت‌های انجام‌شده ذیل این مصوبه است. نکته مهم اینکه برای جذب افراد در دانشگاه‌ها و موسسات مناطق کم‌برخوردار نیز تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

سهراب‌پور یادآور شد: برگزیدگان طرح شهید شهریاری و طرح کاظمی آشتیانی، برگزیدگان طرح پسادکتری شهید چمران با حداقل ۵۰٪ حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان، افرادی که مقطع دکتری تخصصی یا یک دوره پسادکتری در یکی از ۲۰۰ دانشگاه‌ برتر جهان گذرانده‌اند، اعضای هیئت علمی ۴۰۰ دانشگاه‌ برتر جهان، برگزیدگان دوره پسادکتری در طرح همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور و برگزیدگان طرح شهید وزوایی در مقطه دکتری تخصصی (حداقل دو سال)، مشمول حمایت‌های این مصوبه می‌شوند.  

وی تصریح کرد: در این مصوبه البته استقلال دانشگاه کاملاً در نظر گرفته شده و تمام روند در سایه تعامل و همکاری و نه به شکل دستوری، انجام خواهد پذیرفت. از طرف دیگر، بنیاد ملی نخبگان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا جذب افراد ذیل این مصوبه در فضایی به دور از مسائل و نگرش‌های سیاسی انجام شود.

سهراب‌پور اضافه کرد: تا کنون دانشگاه‌های صنعتی شریف، ‌ تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت بیشترین جذب نیرو را از محل این مصوبه داشته اند.

وی در پایان با اشاره به لزوم جذب متخصصان غیرمقیم، خاطرنشان کرد: تعدادی زیادی از مشمولان این مصوبه از دانشگاه‌های بزرگ جهان مانند ام‌آی‌تی، هاروارد، برکلی، استنفورد، کالیفرنیا، کلمبیا و تورنتو جذب شده‌اند.

  • گروه خبری : گروه های مطالب
  • کد خبر : 161141
کلمات کلیدی
مدیر مازندران
خبرنگار

مدیر مازندران

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید