شنبه 25 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

هدف اتاق فکر، همگرایی و هم افزایی مازندرانی هاست / باید با نگاه به آینده؛ نقشه راه توسعه مازندران ترسیم شود / باید سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم / نقش بانوان را پررنگ تر ببینیم

 

با ابلاغ استاندار محترم مازندران اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران تشکیل شد :

استاندار مازندران در این ابلاغ برتشکیل اتاق فکر استان با بهره گیری از ظرفیت بزرگان و نخبگان مذهبی، علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، استانداران و نمایندگان ادوار، جوانان و بانوان نخبه استان، تشکل های بخش خصوصی مسوولان دولتی و سایر ظرفیت ها و استعدادها تصریح و اظهار امیدواری کرد: این اتاق نسبت به شناسایی مسایل اصلی استان با ارایه راه حل هایی که بتواند بصورت درون زا، برون رفت استان از شرایط کنونی را محقّق نموده و در ادامه مطالعات همراه با آینده پژوهی، نقشه راه توسعه و تعالی استان را با هدف ارتقا تراز استان جهت نقش آفرینی در عرصه ملّی و بین المللی گردد را تدوین و ارایه نماید.

مهم ترین هدف اتاق فکر؛ همگرایی و هم افزایی همه مازندرانی هاست تا نقشه اعتلای مازندران را ترسیم، پیگیری و پشتیبانی کنیم، و با نگاه به آینده و آینده پژوهی؛ نقشه راه توسعه مازندران ترسیم شود.

* در طی حکمی از سوی مقام عالی استان :

رئیس دانشگاه استان مازندران مسئول تشکیل اتاق فکر  و دکتر محسن جهانشاهی رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران دبیر اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران منصوب شدند .