پنج شنبه 23 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

- آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

- شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حفظ و قرائت قرآن ‌کریم

  تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: مازندران - ساری - میدان امام خمینی(ره) - بلوار آزادی - خیابانشهید نوری - بنیاد نخبگان استان مازندران