شنبه 4 اسفند 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

*کارشناس هماهنگی نظارت و اجتماعات نخبگانی - فرهنگی*

 

کارشناس : جناب آقای مهرداد علی اصغری

داخلی : 3

ایمیل :

            
  آدرس : مازندران - ساری - میدان امام خمینی (ره)  - بلوار آزادی  - خیابان شهید نوری - بنیاد نخبگان استان مازندران.

  تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.