برگزاری شورای علمی بنیاد نخبگان استان مازندران
اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان در سال 1400 برگزار شد.

با استعانت از خداوند متعال جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان مازندران با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان:در ابتدای جلسه رئیس بنیاد نخبگان مازندران ضمن خوش آمد گویی از حضور اعضای محترم شورا سپاسگزاری و در خصوص دستورات جلسه که قبلا ارسال شده بود، بیاناتی ایراد فرمودند که مهمترین آن اعلام رضایت از انتخاب رابطین دانشگاه ها با بنیاد نخبگان است که نمایندگان نخبگان استان در دانشگاه ها به اطلاع رسانی به موقع آئین نامه و دستورالعمل ها می پردازند.

در ادامه دکتر حسن نژاد معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران و عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان بیان داشت:

در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب و با توجه به محورهای اساسی هریک از موارد هفت گانه این بیانیه که مقام رهبری تاکید فرمودند ما بیاییم تلاش کنیم راهبردهایی در استان تعریف کنیم که طبیعتا با توجه به این راهبردها، دستگاههای اجرایی بیایند بر مبنای ظرفیت ها، امکانات، ماموریت هایی که دارند برنامه های عملیاتی تعریف کنند.کارهای زیادی توسط دستگاهها صورت گرفته است اما این کارهای زیاد در کنار هم قرار نمی گیرد که همپوشانی اتفاق  بیافتد و از دیدگاهها و نقطه نظرات هم استفاده کنیم تا بتوانیم به تقویت و یا تعمیق آن کمک نماییم.

دکتر اسدالله تیموری رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گزارش مبسوطی در خصوص فعالیتهای صورت گرفته مربوط به نخبگان و استعداد برتر دانشگاه کشاورزی ساری در سال 1400 ارائه نمودند.

در ادامه جلسه با توجه به مصوبه  قبلی شواری علمی نخبگان استان و معرفی اساتید برتر از سوی دانشگاه های دولتی پرونده و سوابق علمی و اجرایی  4 نفر از استادان برتر استان جهت تکریم و نکوداشت سال 1400 مورد  بررسی نهایی قرار گرفت و برای تایید نهایی به بنیاد ملی نخبگان معرفی شدند.

در ادامه  طرح جایزه نوشیروانی(خَیّر نیک اندیش شادروان حسین فلاح نوشیروانی) در حوزه علم و فناوری و ایجاد کسب و کار به نخبگان و استادان تعلق می گیرد با همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  پس از بحث و بررسی  مورد  تصویب قرار گرفت.

و در پایان جلسه  در خصوص ایجاد کارکارگروه های تخصصی با نگاه حل مساله و مشکلات دستگاههای اجرایی، ذیل شورای علمی نخبگان استان موافقت شد.

 

تاریخ انتشار : 1400/04/22
کد : 20227
تعداد بازدید: 75