اطلاعیه/

رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان و پشتیبانی از برگزیدگان آن­ها در سال 1397 اعلام شد.

 

باسمه‌تعالی

 

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامة «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» و باهدف تکمیل فرایند تواناسازی برگزیدگان شناسایی شده، از برگزیدگان رویدادهای نخبگانی سال 1397 به شرح زیر حمایت می‌کند

 

الف. رویدادهای مورد تأیید بنیاد در سال 1397 به شرح جدول زیر اعلام می‌­شوند:

 

 

ردیف

نام جشنواره

بخش­های مورد تأیید بنیاد

1

بین­‌المللی خوارزمی

داخلی

خارجی

ایرانیان غیر مقیم

2

تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

پژوهش­برتر

بزرگسال

دانشجویی و جوان

3

بین‌­المللی فارابی

بزرگسال (رتبه­‌های اول، دوم، سوم)

جوان (رتبه‌­های اول، دوم، سوم)

4

جوان خوارزمی

دانش‌­پژوهان و فنّاوران جوان

دانش آموزی

5

جشنوارۀ ملّی فن‌آفرینی شیخ بهایی

طراحان کسب‌وکار دانشجویی

طراحان کسب‌وکار آزاد

6

جشنوارۀ تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح

طرح‌های سامانه‌ای

طرح‌های علمی و دانشی

محققین

طرح‌های فنّاورانه

7

مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران

دانش‌‍آموزی (رتبه‌های اول، دوم و سوم)

دانشجویی (رتبه‌های اول، دوم و سوم)

8

مسابقات ملّی فنّاوری نانو

دانشجویی (رتبه‌های اول، دوم و سوم)

دانشجویی (رتبه‌های چهارم تا دهم)

9

المپیاد دانش‌آموزی علوم و فنّاوری نانو

دانش‌آموزی (رتبه‌های اول، دوم و سوم)

10

رقابت‌های تخصصی فن‌آورد

بخش کامپیوتر (رتبه‌های اول، دوم و سوم)

بخش برق (رتبه‌های اول، دوم و سوم)


 ب. فرایند بهره‌­مندی برگزیدگان رویدادهای جدول فوق از تسهیلات بنیاد، بر اساس گام‌­های زیر صورت می‌پذیرد:

ب-1. دبیرخانة رویدادهای مذکور فهرست برگزیدگان نهایی را به همراه اطلاعات طرح به بنیاد ملّی نخبگان اعلام می­ کند.

ب-2.  بنیاد پس از بررسی اطلاعات دریافتی و تطبیق اطلاعات با مقررات خود، برگزیدگان مورد تأیید را به همراه تسهیلات اعطایی اعلام می­ کند.

یادآوری 1: انتخاب برگزیدگان هر رویداد، بر اساس میزان مشارکت آنان در طرح برگزیده (حداقل به میزان 45 درصد) و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.

یادآوری 2: برگزیدگان هر رویداد، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از برگزیده شدن می ­توانند از تسهیلات اعطایی بنیاد بهره‌مند شوند.