- آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

- شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حفظ و قرائت قرآن ‌کریم