6ـ1. جایزه قیصر
به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای مستعدان برتر ادبی، تسهیلات زیر در قالب «جایزۀ قیصر» به آنان اعطا می­شود:
الف. تسهیلات مادّی برای بهره­مندی از محضر استادان رشتۀ تخصصی ادبی
ب. اعتبار ادبی برای‌ تأمین‌کمک‌هزینه «اشتراک نشریات ادبی داخلی‌وخارجی»، «عضویت در مجامع ادبی داخلی و خارجی»، «خرید آثار ادبی»، «شرکت در مجامع ادبی داخلی» و سایر موارد مشابه
ج. درنظرگرفتن امتیاز در جدول جایزه­های تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر
د . درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی
هـ . تسهیلات فرهنگی و رفاهی­: شامل هدیه ازدواج،کمک هزینۀ سفرهای زیارتی، گردش‌گری ملّی و مشابه آن

6ـ2. جایزه بیهقی
به‌منظور تکریم سرآمدان ادبی و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر در قالب «جایزۀ بیهقی» به آنان اعطا می­شود:
الف. اعتبار ادبی: به‌منظور ارتقای فعالیت­های ادب‌پژوهی، انتشار آثار، سفرهای پژوهشی، اشتراک نشریات ادبی داخلی و خارجی، عضویت در مجامع ادبی داخلی و خارجی، خرید آثار ادبی و موارد مشابه
ب. امکان پذیرش سالانه سه ادب­آموز یا سه پژوهشگر پسادکتری با استفاده از اعتبارات بنیاد
ج. اعتبار مالی برای شرکت در مجامع ادبی داخلی و خارجی
د . تسهیلات فرهنگی­ و رفاهی: شامل کمک هزینۀ سفرهای زیارتی،گردش‌گری ملّی، تسهیلات مسکن، بیمه و مشابه آن
هـ . اعطای تسهیلات برای استفاده از امکانات ادبی، فرهنگی و هنری در سطح کشور
و. تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت­های سرآمد ادبی در مجامع عمومی (از طریق انتشار کتاب یادمان، تهیه فیلم، مصاحبه و ...)