اطلاعیه

فرایند زمانی رسیدگی به درخواست­های دانش­آموختگان برتر دانشگاهی
به منظور تنظیم فرایند اجرایی شناسایی دانش­آموختگان برتر موارد زیر به اطلاع متقاضیان می­رسد:

1. دانش­آموختگان برتر دانشگاه­های کشور می­توانند از تسهیلات زیر بهره­مند شوند:
1-1. راتبه پژوهشی / تجهیزات دکتر کاظمی آشتیانی (به منظور تسهیل فرایند جذب و فعالیت­های علمی در دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها)
1-2. جایزه پسادکتری شهید دکتر چمران (به منظور ارتقای توانایی‌های علمی و حرفه‌ای و ایجاد فرصتی برای جذب دانش­آموختگان برتر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور)
1-3. تسهیلات اشتغال فناورانه شهید تهرانی­مقدم ( به منظور ایجاد شرایطی برای جذب دانش‌آموختگان برتر در نهادهای صنعتی و فنّاورانه)
1-4. تسهیلات اشتغال در دستگاه­های اجرایی (به منظور ارتقای هرم منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی)
1-5. تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی (به منظور استفاده بهینه از توانایی‌های برگزیدگان دانشگاهی در توسعه علمی، فرهنگی و فنّاورانه کشور)
1-6. وام ساخت / خرید مسکن
2. متقاضیان حداکثر سه سال پس از زمان دانش­آموختگی از دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های کشور می­توانند درخواست خود را در سامانه اطلاعتی بنیاد (به نشانی soraya.bmn.ir http://) بارگذاری کنند.
3. بررسی پرونده دانش‌آموختگان، منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان است و هیچ یک از مدارک به‌طور دستی تحویل نمی‌شود.
4. بنیاد ملّی نخبگان، نتایج ارزیابی پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات «نظام وظیفه تخصصی» و «وام ساخت/خرید مسکن» را حداکثر 45 روز کاری پس از تکمیل مدارک و راستی­آزمایی آنها از سوی متقاضی اعلام می­کند.
5. نتایج مربوط به برگزیدگان سایر تسهیلات در دو نوبت (شهریور ماه و بهمن ماه) به متقاضیان اعلام می­شود. (نتیجه نهایی متقاضیانی که در نیمه اول سال پرونده خود را کامل کرده و مورد راستی­آزمایی قرار گرفته­اند در شهریور ماه و سایر متقاضیان در بهمن­ماه اعلام می­شود).
6. راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضی به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل یا سکونت وی انجام می‌شود.
7. چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود و صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
8. بارگذاری اطلاعات خلاف واقع در هر مرحله از بررسی، موجب می­شود متقاضی از تمامی تسهیلات بنیاد محروم و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری ‌شود.