بسمه‌تعالی
اطلاعیة مهم (شمارة 4)
تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش بنیان
(دانش‌آموختگان¬ برترِ فنّاور)

بنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت¬های تخصصی دانش¬آموختگان¬برترِدانشگاهی که به فعالیت¬های فنّاورانه در شرکت‌های دانش بنیان اشتغال دارند، تسهیلات نظام¬وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته است.
شرایط اعطای تسهیلات نظام وظیفة تخصصی به افراد فعال در شرکت‌های دانش بنیان (دانش‌آموختگان¬برترِ فنّاور) به شرح زیر است:
1- متقاضی باید دانش¬آموختۀ دورۀ کارشناسی،کارشناسی¬ارشد یا دکتری تخصصی از یکی از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور باشد که صحت مدارک صادرة آن به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
2- از زمان دانش‌آموختگی متقاضی بیش از سه سال (برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخل کشور) و بیش از شش سال (برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور) نگذشته باشد.
یادآوری: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده¬اند، نیز در صورت موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل خود می¬توانند از این تسهیلات بهره¬مند شوند.
3- شرط لازم: متقاضیان برای نام نویسی در سامانه باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف. دانش¬آموخته باید در یکی از شرکت¬های دانش¬بنیانِ مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوری به مدت دست کم شش ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام¬وقت به فعالیت مشغول بوده باشد. فهرست شرکت‌های مورد تأیید در صفحة اول سامانة www.daneshbonyan.ir قرار دارد.
ب. میانگین کلِ دورة کارشناسیِ متقاضیان باید بیش از 14 و میانگین کلِ دورة تحصیلات تکمیلی آنان (کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی) بیش از 15 باشد.
یادآوری 1: دانش آموختگان دورةکارشناسی علاوه بر شرایط فوق می‌باید هر دو شرط زیر را نیز احراز کنند:
الف. متقاضی عضو مؤسسان شرکت دانش‌بنیان (عضو اولین دورة هیئت مدیرة شرکت) یا مدیرعامل فعلی آن باشد و همچنان در شرکت فعالیت تمام وقت داشته باشد.
ب. متقاضی، دانش‌آموختة یکی از دانشگاه‌های برتر کشور شامل: دانشگاه‌های اصفهان، آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تبریز،تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهد باشد.
یادآوری 2: چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز نکرده‌ است می‌تواند اطلاعات خود را به نشانی research@bmn.ir ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود:
1.  گذشت بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی 
2. عدم کسب حد نصاب میانگین کل 
4-  شرط کافی: متقاضی باید حائز بیشترین امتیاز از فعالیت¬های نخبگانی (شامل فعالیت¬های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) بر اساس معیارهای بنیاد در میان متقاضیان باشد.
5- مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی به شرح زیر است:
الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)
ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد
ج ‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد
د‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد
ه‍. اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان (عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان)
6- شرکت¬‌ دانش¬‌بنیان باید دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد و کالاها و خدمات دانش¬بنیان خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.
7- هر یک از شرکت¬های دانش بنیان می¬تواند یک نفر و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر نیروی کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک نفر دیگر را معرفی کند. سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر برای هر شرکت در سال، برای مدت یک¬سال تعیین می¬شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.
8- لازم است متقاضیان معرفی نامة شرکت متبوع خود را براساس الگوی مذکور در سامانة ثریا (soraya.bmn.ir) تهیه و بارگذاری کنند. 
9- هیچ نیازی به مراجعه حضوری فرد یا ارایه تقاضای مکتوب به بنیاد ملّی نخبگان/ معاونت علمی و فناوری نیست و فرد متقاضی باید اطلاعات خود و شرکت متبوع خود را در سامانةsoraya.bmn.ir   ثبت و به‌صورت الکترونیکی مراحل آن را پیگیری کند. پیام های لازم درباره وضعیت تقاضا (نقص مدارک و تأیید و یا عدم تأیید) در همین سامانه قابل مشاهده است. 
10- باتوجه به اینکه امتیازهای دانش‌آموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می‌شود لازم است: 
10-1. همة اطلاعات به طور کامل در سامانه (soraya.bmn.ir) بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمی‌شود.
10-2. زمان بررسی پرونده (از زمان تکمیل نهایی پرونده) در سامانه 45 روز است و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت.
یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
11-  چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
12- از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، صرفاً از طریق شبکه (و به شکل غیرحضوری) انجام خواهد پذیرفت. از این رو چنانچه متقاضیان پرسش/ درخواستی دربارة این موضوع داشته باشند باید با مراجعه به بخش «پاسخگویی به درخواست‌های شما» در وبگاه بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn.ir)، درخواست خود را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.