پرسشگان نظام وظیفه دانشگاهی

5-1. مقدمه
به منظور شفاف‌سازی، برطرف کردن ابهامات احتمالی و کمک به فهم بیشتر مفاهیم به‌کار رفته در مقررات اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آن‌ها در این فصل ارائه شده است.
5-2. پرسشگان
1. هدف از اعطای تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی چیست؟
این تسهیلات با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های دانش‌آموختگان برتر در جهت توسعه فعالیت‌های علمی، فنّاورانه و فرهنگی کشور به آنان اعطا می‌شود.
2. تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی چه امکاناتی را در اختیار مشمولان قرار می‌دهد؟
مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی می‌کنند. زمان این دوره دست‌کم نصف دوره سایر مشمولان است و برگزیدگان می‌توانند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، به استخدام دستگاه‌های غیر‌نظامی درآیند.
3. آیا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافیت نخبگانی بهره‌مند می‌شوند؟
خیر! استفاده از این تسهیلات به معنی معافیت نیست و فرد باید خدمت خود را با شرایط متفاوت (دست‌کم نصف دوره معمول) و همراه با اجرای فعالیتی تخصصی (مثلاً طرحی پژوهشی، فنّاورانه یا فرهنگی) سپری کند.
4. آیا موضوع اجرای طرح پژوهشی مربوط به خدمت نظام وظیفه توسط بنیاد تعیین می‌شود؟
خیر! موضوع طرح های پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
5. آیا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظیفه تخصصی نیاز به گذراندن دوره آموزش نظامی دارند؟
بله! این دوره برای آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت 45 روز در دو مقطع زمانی (تیرماه و دی ماه هر سال) برگزار می‌شود.
6. طول دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی چقدراست؟
حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است.
7. آیا مشمولان می‌توانند در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟
خیر! مگر اینکه دانشجوی دوره دکتری تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند.
8. آیا اگر دانشجویی در دوران تحصیل به عنوان دانشجوی برگزیده بنیاد (مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد) انتخاب شده باشد، می‌تواند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کند؟
الزاماً خیر! هرساله فعالیت‌های نخبگانی دانش آموختگان باید با سایر دانش‌آموختگان متقاضی مقایسه شود و درصورت کسب بیشترین امتیاز مشمول این تسهیلات می‌شوند. البته چنانچه متقاضی در زمان تحصیل مشمول جوایز تحصیلی بنیاد شود، این موضوع به عنوان یکی از فعالیت‌های نخبگانی وی در نظرگرفته می‌شود و به ازای هر سال مشمولیت، امتیازی به وی اختصاص می‌یابد.
9. دانش‌آموختگان کدام دانشگاه‌ها مشمول تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی می‌شوند؟
مشمولان از میان دانش‌آموختگان همه مراکزآموزشی عالی، پژوهشی و فنّاورانه‌ داخل یا خارج ازکشور که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد، انتخاب می‌شوند.
10. متقاضیان چگونه باید برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی درخواست دهند؟
دانش‌آموختگان داخل کشور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی دانشگاهی و تسهیلات نظام‌وظیفه فنّاور می‌باید به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی: http://soraya.bmn.ir) مراجعه و درخواست خود را بارگذاری کنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور نیز برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی غیر مقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم (به نشانی: (http://internation.bmn.ir مراجعه و درخواست خود را بارگذاری کند.
11. هر متقاضی چند بار می‌تواند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه به بنیاد ارسال کند؟
اگر متقاضی در بار اول درخواست، برگزیده نشود، می‌تواند با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداکثر یک‌بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
12. دانش‌آموختگان کدام دوره‌های تحصیلی می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی باشند؟
این جایزه به دانش آموختگان برترِ دوره های‌کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعطا می‌شود. نکته مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.
13. آیا دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند؟
دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد»، دانش‌آموختگان دوره‌های «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش‌آموختگان دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند و می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
14. آیا دانشجویان می‌توانند از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند؟
خیر! تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از دفاع موفقیت‌آمیز از طرح پیشنهادی رساله دکتری (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع می‌توانند هم‌زمان با گذراندن رساله دکتری از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.
15. آیا دانش‌آموخته برتر می‌تواند هم‌زمان هم از جایزه شهید چمران و هم دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شود؟
بله! دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی مجازند هم‌زمان با دوره نظام‌وظیفه تخصصی، به عنوان پژوهشگر پسادکتری به فعالیت بپردازند و از جایزه شهید چمران نیز بهره‌مند شوند.
16. اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظیفه، در میانه خدمت در مقطعی بالاتر (یا همان مقطع) در دانشگاه پذیرفته شود چه می‌شود؟
در این صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظیفه ترخیص شود و پس از پایان تحصیل در مقطع بعدی دوباره باید در فرایند انتخاب دانش‌آموخته برتر شرکت کند تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره‌مند وشود.
17. چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظیفه، در میانه خدمت مشغول به تحصیل شود و انصراف خود را اعلام کند، سپس بعد از پایان مقطع جدید دوباره مشمول تسهیلات نظام وظیفه شود، آیا امکان ادامه طرح قبلی برای وی وجود دارد؟
تصمیم‌گیری در این مورد در اختیار ستاد کلّ نیروهای مسلح است و بنیاد در این زمینه ورود پیدا نمی‌کند.
18. چرا اگر مشمولِ خدمتِ نظام وظیفه، در حین دوران خدمت در دانشگاه پذیرفته شود، نمی‌تواند هم‌زمان هر دو را ادامه دهد؟
باتوجه به اینکه تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی صرفاً برای جامعه دانش‌آموختگان طراحی شده است، تنها این افراد می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. از این رو چنانچه دانش‌آموخته در دانشگاه پذیرفته شود از جامعه دانش‌آموختگان خارج و وارد جامعه دانشجویی می‌شود به همین دلیل باید انصراف خود از تسهیلات خدمت نظام وظیفه را اعلام کند.
19. آیا مشمولان می‌توانند قبل از اتمام خدمت به استخدام در آیند؟
بله! مشمولان مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.
20. پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی به مشمولان چگونه است؟
پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.
21. آیا دانشجویان دوره دکتری تخصصی می‌توانند از خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند؟
دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از دفاع موفقیت‌آمیز از طرح پیشنهادی رساله دکتری (پروپوزال رساله ) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع، می‌توانند هم‌زمان با گذراندن رساله دکتری از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.
22. آیا برای کسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصی وجود دارد؟
بله! برای این‌منظور دانشجویانی که به‌طور موفقیت آمیز از طرح پیشنهادی خود دفاع کرده‌اند می‌باید کاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسه علمی برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی» را که در سامانه اطلاعاتی بنیاد قابل دسترسی است، تکمیل کنند.
23. آیا معاون پژوهشی دانشکده می‌تواند کاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسه علمی برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی» را تأیید کند؟
خیر! کاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسه علمی برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی» صرفاً با مهر و امضای معاون پژوهشی/ آموزشی دانشگاه مورد تأیید بنیاد است. چنانچه دانشگاه مرجعی را در ستاد به عنوان نماینده معرفی کند، پذیرش کاربرگ با مهر و امضای نماینده بلامانع است.
24. نحوه بهره‌مندی دانش‌آموختگان از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی چگونه است؟
دانش‌آموختگانِ دانشگاه‌های داخل کشور که حداکثر سه سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی آنان گذشته باشد، می توانند درخواست خود برای استفاده از تسهیلات را در بانک اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کنند. بنیاد براساس مجموع امتیازهای فعالیت‌های نخبگانی متقاضی و درقیاس با سایر متقاضیان، مشمولان استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه را انتخاب و به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌کند.
25. متقاضیان در چه بازه‌های زمانی می‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تسهیلات برای بنیاد ارسال کنند؟
متقاضیان در هر زمانی که دانش‌آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی در سامانه بارگذاری کنند و بنیاد 45 روز پس از بارگذاری درخواست سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند.
26. آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود؟
بله! مقالات سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی‌ارشد و دانشجویان دکتری و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان مقطع دکتری به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و هر یک دارای امتیازی است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله کسی نمی‌تواند از این تسهیل بهره‌مند شود.
27. آیا با داشتن دو مقاله امتیاز لازم برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه را به دست می‌آوریم؟
امتیاز مقاله باتوجه به نوع آن ( علمی- پژوهشی، بین‌المللی، کنفرانسی)، تعداد نویسندگان، جایگاه متقاضی در مقاله متفاوت است. از این رو نمی‌توان گفت با داشتن مقاله می‌توان امتیاز لازم را کسب کرد یا خیر.
28. امتیاز مقاله چگونه محاسبه می‌شود؟
امتیاز مقاله باتوجه به جایگاه فرد و تعداد نویسندگان مقاله متفاوت است که این امتیاز براساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود.
29. آیا سال انتشار مقاله نیز اهمیت دارد؟
بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دوره دکتری و سه سال اخیر دانش آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد و دانشجویان دوره دکتری در محاسبه امتیاز در نظر گرفته می‌شود
30. آیا نگارش یا ترجمهکتاب نیز به عنوان فعالیت‌ نخبگانی محسوب می‌شود؟
بله! نگارش یا ترجمه کتاب یا فصلی از کتاب که اولاً غیر کمک درسی باشد و ثانیاً در دوره دانش‌آموختگی متقاضی منتشر شده باشد، به عنوان فعالبت نخبگانی در نظرگرفته می‌شود و امتیاز آن با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود.
31. آیا امتیاز رتبه برترآزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسی در گروه آزمایشی ریاضی با گروه‌های دیگر از قبیل زبان و هنر یکسان است؟
خیر! بنیاد با در نظر گرفتن این نکته که پذیرفته شدن در آزمون‌های سراسری در هر گروه‌ آزمایشی با بقیه گروه‌ها متفاوت است، امتیاز آنها را متفاوت در نظر گرفته است. شرط اولیه استفاده از تسهیلات نظام وظیفه کسب رتبه زیر 1000 را در گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی در نظر گرفته شده است، درحالی‌که برای گروه‌های زبان و هنر کسب رتبه زیر 300 در نظر گرفته شده است.
32. اگر متقاضی اطلاعات خلافی را در سامانه بارگذاری کند چه می‌شود؟
چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاری شده در هر مرحله از بررسی مشخص شود، متقاضی هم از تسهیل نظام وظیفه و هم از تمامی تسهیلات بنیاد برای همیشه محروم می‌شود. همچنین عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقی موضوع را پیگیری کند.
33. برای انتخاب مشمولان تسهیلات نظام وظیفه، همه افراد با رشته‌های متفاوت در قیاس با هم قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه فرصت‌های آموزشی و پژوهشی رشته‌ها متفاوت است، آیا این موضوع خلاف عدالت نیست؟
باتوجه به تفاوتی که از نظر آموزشی در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش کشور برای معدل رشته‌ها، ضریب مؤثری تعیین کرده است که بنیاد در بررسی سوابق متقاضیان آن را لحاظ می‌کند.
همچنین باتوجه به اینکه فعالیت های نخبگانی که بنیاد در نظر گرفته است در برگیرنده طیف متفاوتی از فعالیت‌ها است بنابراین هر فرد می‌تواند با کسب امتیاز از فعالیت‌های مرتبط با رشته تخصصی خود در قیاس با سایر افراد قرار بگیرد.
34. چنانچه دانش‌آموخته‌ای در حال حاضر مشغول خدمت نظام‌وظیفه باشد، آیا می‌تواند درخواست بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی را ارائه کند؟
بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه باشد و شرایط اولیه را داشته باشد، می‌تواند درخواست خود را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند. درصورت برگزیده شدن، متقاضی می‌تواند باقیمانده زمان خدمت سربازی خود را با انجام طرح پژوهشی به پایان برساند.
35. چنانچه با درخواست دانش‌آموخته موافقت نشود، آیا امکان ارسال مجدد درخواست برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه وجود دارد؟
چنانچه با درخواست نامبرده برای بار اول موافقت نشود، دانش آموخته‌ می‌تواند با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداکثر برای یک‌بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
36. آیا اگرکسی امتیاز لازم را برای استفاده از تسهیلات کسب نکند، بنیاد امتیاز کسب شده را به او اعلام می‌کند؟
بله! درصورت تقاضای فرد، امتیاز کلّ کسب شده به متقاضی اعلام می‌شود.
37. چرا به دانشجویان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تعلق نمی‌یابد؟
در دوره تحصیل انتظار این است دانشجو وقت خود را برای آموزش و فعالیت‌های آموزشی صرف کند و جداشدن وی از محیط علمی، به‌شدت بر کیفیت تحصیل وی تأثیر منفی می‌گذارد، به‌همین دلیل این تسهیلات دوره دانشجویی حذف شده است.
38. دانش‌آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند درخواست بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی دانشگاهی را به بنیاد ارائه کنند؟
دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخل، حداکثرظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
39. شرایط متقاضیان برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه‌تخصصی دانشگاهی چیست؟
تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی دانشگاهی به دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها / پژوهشگاه‌های داخل کشور که بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد وحائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی در دورۀ زمانی بررسی در قیاس باسایر متقاضیان باشند، اعطا می‌شود.
40. مصادیق فعالیت‌های نخبگانی چیست؟
مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی به‌شرح زیر است:
الف. موفقیت آموزشی، پژوهشی و فنّاورانه و... در دانشگاه
ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد
ج.کسب رتبه برتر در المپیادهای ملّی دانشجویی و دانش‌آموزی
د. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانه مورد تأیید بنیاد
ه. کسب رتبه برتر درآزمون‌های ورود به دانشگاه‌های کشور
و. کسب رتبه‌برتر در آزمون‌های سراسری علوم پزشکی
ز. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد
ح. ثبت اختراع برگزیده
41. حداقل امتیاز لازم از مجموع فعالیت‌های نخبگانی برای بارگذاری درخواست استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی در سامانه چه میزان است؟
دانش‌آموختگان در دوره کارشناسی‌ارشد باید دست کم 100 امتیاز و در دوره دکتری تخصصی می‌باید دست کم 130 امتیاز و دانشجویان دوره دکتری تخصصی می‌باید دست‌کم 110 امتیاز از مجموع فعالیت‌های نخبگانی کسب کنند تا سامانه به آنان مجوز بارگذاری درخواست را بدهد.
42. حداقل امتیاز لازم از مجموع فعالیت‌های نخبگانی برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی چه میزان است؟
دانش‌آموختگان در دوره کارشناسی‌ارشد باید دست کم 130 امتیاز، در دوره دکتری تخصصی 180 امتیاز و دانشجویان دوره دکتری تخصصی باید دست‌کم 140 امتیاز از مجموع فعالیت‌های نخبگانی کسب کنند تا بتوانند در فرایند مقایسه با سایر متقاضیان قرار گیرند.
43. منظور از رتبه‌های برتر آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد، رتبه در گرایش است یا رتبه کلّ در کد رشته امتحانی؟
منظور رتبه کلّ در کد رشته امتحانی اعلام شده است.
44. آیا مخترعان می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند؟
بله! مخترعان برگزیده بنیاد ملّی نخبگان چنانچه شرایط اولیه را داشته باشند می‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنند. بنیاد درخواست آنان را مانند سایر متقاضیان بررسی می‌کند. شایان ذکر است اختراع سطح 1، 2 و 3 بنیاد در صورت داشتن دست کم 45 درصد مشارکت به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود و هر یک از آنها دارای امتیاز ویژه‌ای است.
45. آیا مشمولانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند درصورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملّی نخبگان استفاده کنند؟
بنیاد ملّی نخبگان بدون در نظر گرفتن غیبت متقاضیان وضعیت آنان را بررسی می‌کند و درصورت احراز شرایط، برگزیدگان را به ستاد کلّ نیروهای مسلح معرفی می‌کند و تعیین تکلیف درباره غیبت برگزیدگان توسط آن ستاد انجام می‌شود.
46. آیا بنیاد محل خدمت مشمولان را تعیین می‌کند؟
خیر! براساس توافق انجام شده با ستاد کلّ نیروهای مسلح، بنیاد مسؤولیت شناسایی مشمولان و ستاد کلّ، مسؤولیت تعیین محل خدمت و طرح پژوهشی مشمولان را برعهده دارد.
47. آیا خود افراد مشمول می‌توانند محل خدمتشان را تعیین کنند؟
خیر! ستاد کلّ نیروهای مسلح باتوجه به تخصص و رشته متقاضی، محل خدمت متقاضی را تعیین می‌کند.
48. آیا امکان درخواست تجدید نظر به نتیجه درخواست وجود دارد؟
بله! چنانچه متقاضی به نتیجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسی مجدد درخواست خود را داشته باشد می‌تواند با مراجه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و درخواست خود را بارگذاری کند. شایان ذکر است به هیچ عنوان به پرسش‌هایی که از طریق مراجعه حضوری یا مکتوب برای بنیاد ارسال می‌شود پاسخ داده نمی‌شود.
49. درصورت ابهام در استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه، چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟
چنانچه متقاضی پرسشی درباره استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و پرسش خود را بارگذاری کند.