پرسشگان نظام وظیفه فنّاور

5-1. مقدمه
به منظور شفاف‌سازی، برطرف کردن ابهامات احتمالی و کمک به فهم بیشتر مراحل اجرایی تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، برخی از پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آن‌ها در این فصل ارائه شده است.
5-2. پرسش و پاسخ
1. هدف از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی چیست؟
این تسهیلات با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانه دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی آنان اعطا می‌شود.
2. تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی چه امکاناتی را در اختیار مشمولان قرار می‌دهد؟
مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی می‌کنند. زمان این دوره دست‌کم نصف دوره سایر مشمولان است و برگزیدگان می‌توانند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، به استخدام دستگاه‌های غیر‌نظامی درآیند.
3. آیا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافیت نخبگانی بهره‌مند می‌شوند؟
خیر! استفاده از این تسهیلات به معنی معافیت نیست و فرد باید خدمت خود را با شرایط متفاوت (دست‌کم نصف دوره معمول) و همراه با اجرای فعالیتی تخصصی (مثلاً طرحی پژوهشی، فنّاورانه یا فرهنگی) سپری کند.
4. آیا موضوع اجرای طرح پژوهشی مربوط به خدمت نظام وظیفه توسط بنیاد تعیین می‌شود؟
خیر! موضوع و مکان طرح های پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
5. آیا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظیفه تخصصی نیاز به گذراندن دوره آموزش نظامی دارند؟
بله! این دوره برای آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت 45 روز در دو مقطع زمانی (تیرماه و دی ماه هر سال) برگزار می‌شود.
6. زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی چقدر است؟
حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است.
7. آیا مشمولان می‌توانند در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی به تحصیل مشغول باشند؟
خیر! مگر اینکه دانشجوی دوره دکتری تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند.
8. آیا اگر متقاضیان در دوران تحصیل، مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد شده باشند، می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند؟
خیر! هرساله فعالیت‌های نخبگانی دانش‌آموختگان باید با سایر دانش‌آموختگان متقاضی مقایسه شود و درصورت کسب بیشترین امتیاز مشمول این تسهیلات می‌شوند. البته چنانچه متقاضی در زمان تحصیل مشمول جوایز تحصیلی بنیاد شود، این موضوع به عنوان یکی از فعالیت‌های نخبگانی وی در نظرگرفته می‌شود و به ازای هر سال مشمولیت، امتیازی به وی اختصاص می‌یابد.
9. دانش‌آموختگان کدام دانشگاه‌ها مشمول تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی می‌شوند؟
مشمولان از میان دانش‌آموختگان همه مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد، انتخاب می‌شود.
10. نحوه ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی چگونه است؟
دانش‌آموختگان داخل کشور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی دانشگاهی و تسهیلات نظام‌وظیفه فنّاور می‌باید به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی: http://soraya.bmn.ir) مراجعه و درخواست خود را بارگذاری کنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور نیز برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی غیر مقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم (به نشانی: (http://international.bmn.ir مراجعه و درخواست خود را بارگذاری کنند.
11. اولین گام برای درخواست تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی چیست؟
دانش‌آموختگانِ مؤسسه‌های علمی می توانند درخواست خود برای استفاده از تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد به نشانی http://soraya.bmn.ir بارگذاری کنند.
12. متقاضیان در چه بازه‌های زمانی می‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تسهیلات برای بنیاد ارسال کنند؟
متقاضیان در هر زمانی که دانش‌آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی در سامانه بارگذاری کنند و بنیاد حداکثر تا 45 روز پس از بارگذاری درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند.
13. متقاضی چند بار می‌تواند برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه اقدام کند؟
چنانچه متقاضی یک بار درخواست دهد و امتیاز لازم را کسب نکند می‌تواند با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداکثر یک‌بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
14. دانش‌آموختگان کدام دوره‌های تحصیلی می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی باشند؟
این جایزه به دانش آموختگان برترِ دوره‌های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعطا می‌شود. نکته مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.
15. آیا دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری حرفه‌ای، تخصص و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند؟
بله! دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» محسوب می‌شوند و دانش‌آموختگان دوره‌های «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش‌آموختگان دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.
16. آیا دانشجویان می‌توانند از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند؟
خیر! تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از دفاع موفقیت‌آمیز از طرح پیشنهادی رساله دکتری (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می‌توانند هم‌زمان با گذراندن رساله دکتری از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.
17. آیا دانش‌آموخته برتر می‌تواند هم‌زمان هم از جایزه شهید چمران و هم نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شود؟
بله! دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی مجازند هم‌زمان با دوره نظام‌وظیفه تخصصی، به عنوان پژوهشگر پسادکتری به فعالیت بپردازند و از جایزه شهید چمران نیز بهره‌مند شوند.
18. اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظیفه، در میانه خدمت در دوره‌ای بالاتر در دانشگاه پذیرفته شود چه می‌شود؟
در این صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظیفه ترخیص شود و پس از پایان تحصیل در مقطع بعدی، دوباره باید در فرایند انتخاب دانش‌آموخته برتر شرکت کند تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره‌مند وشود.
19. آیا مشمولان در صورت ادامه تحصیل در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی و در همان مقطع تحصیلی، بعد از پایان تحصیل همچنان می‌توانند از مزایای این جایزه استفاده کنند؟
خیر! در این صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظیفه ترخیص ‌شود و پس از پایان تحصیل دوباره باید در فرایند انتخاب دانش‌آموخته برتر شرکت کند تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره‌مند شود.
20. چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظیفه، در میانه خدمت مشغول به تحصیل شود و انصراف خود را اعلام کند، سپس بعد از پایان مقطع جدید دوباره مشمول تسهیلات نظام وظیفه شود، آیا امکان ادامه طرح قبلی برای وی وجود دارد؟
تصمیم‌گیری در این مورد در اختیار ستاد کلّ نیروهای مسلح است و بنیاد در این زمینه ورود پیدا نمی‌کند.
21. چرا اگر مشمولِ خدمتِ نظام وظیفه، در میانه خدمت در دانشگاه پذیرفته شود، نمی‌تواند هم‌زمان هر دو را ادامه دهد؟
باتوجه به اینکه تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی صرفاً برای جامعه دانش‌آموختگان طراحی شده است، تنها این افراد می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. از این رو چنانچه دانش‌آموخته در دانشگاه پذیرفته شود از جامعه دانش‌آموختگان خارج و وارد جامعه دانشجویی می‌شود به همین دلیل باید انصراف خود از تسهیلات خدمت نظام وظیفه را اعلام کند.
22. آیا مشمولان می‌توانند قبل از اتمام خدمت به استخدام در آیند؟
بله! مشمولان مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.
23. پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی به مشمولان چگونه است؟
پرداخت حقوق به مشمولان، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.
24. آیا برای کسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصی وجود دارد؟
بله! بدین منظور دانشجویانی که به‌طور موفقیت آمیز از طرح پیشنهادی خود دفاع کرده‌اند می‌باید کاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و دانشگاه را برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی»، که در سامانه اطلاعاتی بنیاد قابل دسترسی است، تکمیل کنند.
25. شرایط اولیه دانش‌آموخته برای بهره‌مندی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی فنّاور چیست؟
دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی (و دانشجویان دکتری که از طرح پیشنهادی رساله خود دفاع موفقیت آمیز کرده‌اند) چنانچه در یکی از شرکت های دانش بنیان مشغول به فعالیت باشند، می‌توانند درخواست خود را مبنی بر استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور ارائه کنند.
26. شرایط شرکت‌دانش بنیان برای استفاده از سهمیه دانش‌آموخته‌برترِ فنّاور چیست؟
شرکت دانش‌بنیان باید دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد وکالاها و خدمات دانش بنیان خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.
27. کدام‌یک از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌دانش‌بنیان شناخته‌می‌شوند؟
هر یک از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 که فهرست آنان در وبگاه www.daneshbomyan.ir قابل مشاهده است.
28. شرایط دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری برای بهره‌مندی از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور چیست؟
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.
ب. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیانِ مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و برای دست کم شش ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ج. حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت‌های نخبگانی را کسب کرده باشد.
29. شرایط دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ برای بهره‌مندی از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور چیست؟
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.
ب. یکی از اعضای مؤسس شرکت دانش‌بنیان (عضو اولین دوره هیئت مدیره شرکت) یا مدیرعامل فعلی آن باشد.
ج. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیانِ مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و برای دست کم شش ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
د. حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت‌های نخبگانی را کسب کرده باشد.
30. باتوجه به اینکه از زمان شروع خدمت، بیمه متقاضی در شرکت قطع می‌شود، وی چگونه می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود؟
سابقه بیمه پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دوره خدمت نظام‌وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروعِ ‌خدمت آنان در نظرگرفته می‌شود.
31. حداقل امتیاز لازم برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی چه میزان است؟
دانش‌آموخته در دوره کارشناسی باید دست‌کم 100 امتیاز، در دورهکارشناسی‌ارشد باید دست کم 110 امتیاز و در دوره دکتری تخصصی می‌باید دست کم 120 امتیاز از مجموع فعالیت‌های نخبگانی کسب کند تا بتواند در فرایند مقایسه با سایر متقاضیان قرار گیرد.
32. میزان امتیازی که دانش آموخته دوره کارشناسی باید از فعالیت های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟
دانش آموخته دوره کارشناسی لازم است دست کم 60 امتیاز از فعالیت های فنّاورانه و 20 امتیاز از فعالیت های علمی کسب کند. مجموع امتیاز مورد نیاز 100 امتیاز است که فرد می تواند باقی امتیازها را از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
33. میزان امتیازی که دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باید از فعالیت های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟
دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد لازم است دست کم 60 امتیاز از فعالیت های فنّاورانه و 30 امتیاز از فعالیت های علمی کسب کند.مجموع امتیاز مورد نیاز 110 امتیاز است که فرد می تواند باقی امتیازها را از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
34. میزان امتیازی که دانش آموخته دوره دکتری تخصصی باید از فعالیت های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟
دانش آموخته دوره دکتری لازم است دست کم 60 امتیاز از فعالیت های فنّاورانه و 40 امتیاز از فعالیت های علمی کسب کند.مجموع امتیاز مورد نیاز 120 امتیاز است که فرد می تواند باقی امتیازها را از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
35. آیا امتیاز دانش‌آموخته دوره دکتری با دانشجوی دکتری متفاوت است؟
خیر! دانشجوی دوره دکتری نیز لازم است دست کم 60 امتیاز از فعالیت های فنّاورانه و 40 امتیاز از فعالیت های علمی کسب کند.مجموع امتیاز مورد نیاز 120 امتیاز است که فرد می-تواند باقی امتیازها را از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
36. مصادیق فعالیت‌های فنّاورانه چیست؟
الف.اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان (فعالیت تمام وقت در شرکت)
ب. عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل
ج. برگزیده شدن در مسابقه‌های ملی و جهانی مهارت/ جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد
د. دارا بودن اختراع‌های برگزیده
37. مصادیق فعالیت‌های علمی چیست؟
الف. کسب رتبه برتر در آزمون‌های ورود به مؤسسه‌های علمی/ آزمون‌های سراسری علوم پزشکی
ب. موفقیت در دوره تحصیل (آموزشی، پژوهشی و ...)
ج. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد
د. کسب رتبه برتر در المپیادهای دانش‌آموزی/ دانشجویی
38. مصادیق فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی چیست؟
الف. عضویت در انجمن‌های علمی/فرهنگی دانشجویی، علمی تخصصی، هیئت مدیره انجمن‌های علمی، هیئت تحریه نشریه‌های علمی و سردبیری نشریه‌های علمی
ب. برگزیده جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های قرآنی
39. سهمیه شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین می‌شود؟
هر یک از شرکت های مشمول می تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر نیروی کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را که دارای شرایط اولیه است معرفی کند.
40. حداکثر سهمیه هر شرکت برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه چقدر است؟
سهمیه هر شرکت در هر سال (و براساس سال مالی شرکت) حداکثر ده نفر تعیین شده است.
41. چنانچه شرکتی از سهمیه خود در آن سال استفاده نکند، آیا سهمیه آن قابل انتقال به سال آتی است؟
خیر! سهمیه هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین می‌شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است
42. چه نوع فعالیتی در شرکت دانش بنیان از مصادیق فعالیت‌های نخبگانی محسوب می‌شود؟
عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تخصصی تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان مصادیقی از فعالیت‌های نخبگانی مربوط به دانش‌آموخته برتر فنّاور است.
43. دانش‌آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور استفاده کنند؟
دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثرظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور حداکثر ظرف شش سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
44. آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود؟
بله! مقالات سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی‌ارشد (و دانشجویان دکتری) و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان مقطع دکتری به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و هر یک دارای امتیازی است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی‌تواند از این تسهیل بهره‌مند شود.
45. آیا با داشتن دو مقاله امتیاز لازم برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه را به دست می‌آوریم؟
امتیاز مقاله باتوجه به نوع آن ( علمی- پژوهشی، بین‌المللی، کنفرانسی)، تعداد نویسندگان، جایگاه متقاضی در مقاله متفاوت است. از این رو نمی‌توان گفت با داشتن دو مقاله می‌توان امتیاز لازم را کسب کرد یا خیر.
46. امتیاز مقاله چگونه محاسبه می‌شود؟
امتیاز مقاله باتوجه به جایگاه فرد و تعداد نویسندگان مقاله متفاوت است که این امتیاز براساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود.
47. آیا سال انتشار مقاله نیز اهمیت دارد؟
بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دوره دکتری و سه سال اخیر دانش آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد (و دانشجویان دوره دکتری) در محاسبه امتیاز در نظر گرفته می‌شود
48. آیا نگارش یا ترجمه کتاب نیز به عنوان فعالیت‌ نخبگانی محسوب می‌شود؟
بله! نگارش یا ترجمه کتاب یا فصلی از کتاب، مشروط بر آنکه کتاب غیر کمک درسی باشد و در دوره دانش‌آموختگی متقاضی منتشر شده باشد، به عنوان فعالیت نخبگانی در نظر گرفته می‌شود و امتیاز آن با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود.
49. آیا رتبه برترآزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد نیز امتیاز دارد؟
بله! رتبه‌های زیر 1000 آزمون کارشناسی و زیر 30 آزمون کارشناسی ارشد نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود و دارای امتیاز است.
50. چنانچه فردی دارای شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد بوده اما بدون استفاده از این سهیمه و از طریق آزمون ورودی در آن مقطع پذیرش شده باشد، آیا از امتیاز مربوط به آن بهره‌مند می‌شود؟
خیر! چنانچه فرد به واسطه سهمیه استعداد درخشان و بدون آزمون در دوره کارشناسی‌ارشد به تحصیل مشغول شود، می‌تواند از امتیاز آن استفاده کند.
51. منظور از رتبه‌های برتر آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد، رتبه در گرایش است یا رتبه کلّ در کد رشته امتحانی؟
منظور رتبه کلّ در کد رشته امتحانی اعلام شده است.
52. آیا داشتن اختراع هم مشمول کسب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی می‌شود؟
بله! مخترعان برگزیده بنیاد ملّی نخبگان چنانچه شرایط اولیه را داشته باشند می‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنند. بنیاد درخواست آنان را مانند سایر متقاضیان بررسی می کند. شایان ذکر است اختراع سطح 1، 2 و 3 بنیاد در صورت داشتن دست کم 45 درصد مشارکت به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود و هر یک از آنها دارای امتیاز ویژه‌ای است.
53. اگر متقاضی اطلاعات خلافی را در سامانه بارگذاری کند چه می‌شود؟
چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاری شده توسط متقاضی در هر مرحله از بررسی مشخص شود، هم از تسهیل نظام وظیفه و هم از تمامی تسهیلات بنیاد برای همیشه محروم می‌شود. همچنین عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقی موضوع را پیگیری کند.
54. آیا در انتخاب متقاضیان استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، تفاوت رشته‌های تحصیلی دیده شده است؟
بله! باتوجه به تفاوتی که از نظر آموزشی در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش کشور برای معدل رشته‌ها، ضریب مؤثری تعیین کرده است که بنیاد در بررسی سوابق متقاضیان آن را لحاظ می‌کند.
همچنین باتوجه به اینکه فعالیت های نخبگانی که بنیاد در نظر گرفته است در برگیرنده طیف متفاوتی از فعالیت‌ها است بنابراین هر فرد می‌تواند با کسب امتیاز از فعالیت‌های مرتبط با رشته تخصصی خود در قیاس با سایر افراد قرار بگیرد.
55. چنانچه دانش‌آموخته‌ای به‌طور عادی مشغول خدمت نظام‌وظیفه باشد، آیا می‌تواند درخواست بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی را ارائه کند؟
بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه باشد و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات نظام ‌وظیفه تخصصی بنیاد را احراز کند، می‌تواند درخواست خود را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند. درصورت برگزیده شدن، متقاضی می‌تواند باقیمانده زمان خدمت سربازی خود را با انجام طرح پژوهشی به پایان برساند.
56. چنانچه با درخواست دانش‌آموخته برای بار اول موافقت نشود، آیا امکان ارسال مجدد درخواست برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه وجود دارد؟
چنانچه با درخواست نامبرده برای بار اول موافقت نشود، دانش آموخته‌ می‌تواند با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداکثر برای یک‌بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
57. چرا به دانشجویان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تعلق نمی‌یابد؟
در دوره تحصیل انتظار این است دانشجو وقت خود را برای آموزش و فعالیت‌های آموزشی صرف کند و جداشدن وی از محیط علمی، به‌شدت بر کیفیت تحصیل وی تأثیر منفی می‌گذارد، به‌همین دلیل این تسهیلات دوره دانشجویی حذف شده است.
58. متقاضیان ‌درخواست بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور را چگونه ارسال کنند؟
دانش‌آموختگان چنانچه متقاضی بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه فنّاور باشند،‌ می‌باید پس از دریافت معرفی نامه از شرکت دانش بنیان اطلاعات خود و درخواست بهره‌مندی از تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد (soraya.bmn.ir) بارگذاری کنند.
59. چه کسی باید فعالیت‌های انجام شده در شرکت‌ دانش‌بنیانِ متقاضی را تأیید کند؟
فعالیت‌هایی که متقاضی در شرکت دانش‌بنیان انجام داده ( ازقبیل عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان) باید از سوی شرکت دانش‌بنیان گزارش و در امور شرکت ها بررسی و تأیید شود.
60. آیا مشمولانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند درصورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملّی نخبگان استفاده کنند؟
بنیاد ملّی نخبگان بدون در نظر گرفتن غیبت متقاضیان وضعیت آنان را بررسی می‌کند و درصورت احراز شرایط برگزیدگان را به ستاد کلّ نیروهای مسلح معرفی می‌کند و تعیین تکلیف درباره غیبت برگزیدگان توسط ستاد کل انجام می‌شود.
61. آیا بنیاد می‌تواند محل خدمت دانش‌آموخته را تعیین کند؟
خیر! براساس توافق انجام شده با ستاد کلّ نیروهای مسلح، بنیاد مسؤولیت شناسایی مشمولان و ستاد کلّ مسؤولیت تعیین محل خدمت و طرح پژوهشی را برعهده دارد.
62. آیا خود مشمولان می‌توانند محل خدمت خود را تعیین کنند؟
خیر! ستاد کلّ نیروهای مسلح باتوجه به تخصص و رشته متقاضی، محل خدمت متقاضی را تعیین می‌کند.
63. آیا امکان درخواست تجدید نظر به نتیجه درخواست تسهیلات نظام وظیفه تخصصی وجود دارد؟
بله! چنانچه متقاضی به نتیجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسی مجدد درخواست خود را داشته باشد می‌تواند با مراجه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn.ir) اطلاعات و درخواست خود را بارگذاری کند. شایان ذکر است به هیچ عنوان به پرسش‌هایی که از طریق مراجعه حضوری یا مکتوب برای بنیاد ارسال می‌شود پاسخ داده نمی‌شود.
64. آیا متقاضی مجاز است هم از مسیر «دانش‌آموخته‌برتر دانشگاه» و هم مسیر «دانش‌آموخته‌برتر فنّاور» تقاضای خود را ارائه کند؟
بله! چنانچه دانش‌آموخته شرایط هر دو مسیر را داشته باشد مجاز است از هر مسیر بنا به تمایل خود اقدام کند.
65. درصورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟
چنانچه متقاضی پرسشی درباره استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn.ir) اطلاعات و پرسش خود را بارگذاری کند.