بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

معرفی نخبگان ادبی بومی استان مازندران

دکتر غلامرضا پیروز

معرفی استاد: دکتر غلامرضا پیروز در سال 1340  در محله پایین بازار شهرآمل بدنیا آمد. در سال 1359 در همین شهر مدرک دیپلم را اخذ نمود. مدارک  کارشناسی را در بهمن 1367 از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد در 1370 از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری زبان و ادبیات فارسی را در 1383 از دانشگاه شیراز دریافت کرده است. دکتر پیروز در سال 1370 به عضویت هیات علمی دانشگاه مازندران در آمد و اکنون با مرتبه استاد تمام به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشغول است.

مسئولیت های مدیریتی: رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران (در دو دوره)، رئیس موسسه ی آموزش عالی غیر انتفاعی پردیسان فریدونکنار، رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

کتاب و مقالات: انتشار بیش از 60 مقاله و 9 کتاب (کاوشی در آثار، افکار و سبک نوشتار جلال آل احمد، فرهنگ امثال و حکم روسی به فارسی، خلوت مهتاب(مجموعه شعر)، غزل هایی سپید مرا سروده اند(مجموعه شعر)،  واژگانی چشم به راه اضطرابند(مجموعه شعر)، حمید ورپریده(شعر کودک)، بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران، فرهنگ نامه تحلیلی،  فوتوریسم به سبک ایرانی).

جوایز: پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران در سال1397، پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران در سال1387، استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال های 1385 و 1391، دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه مازندران به مناسبت روز جانباز

نقش در تصمیمات سازمانی: عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران( دو دوره )، رئیس کمیسیون تخصصی زبان و ادبیات درهیات ممیزه دانشگاه مازندران ( سه دوره )، عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه مازندران، مشاور کانون ادبی دانشگاه مازندران، عضو اصلی کمیته کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه مازندران، برگزاری چندین همایش ملی، دبیری همایش های بین المللی

جمع بندی توصیف منزلت استاد: امیدواریم نسل جدید با الگوگیری از ایشان بتوانند منشأ خیر و فایده برای اسلام، جامعه و ایران عزیز باشند.