بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دکتر عیسی محمدی

                                                                                                                              

معرفی استاد: دکتر عیسی محمدی متولد 17 اسفند 1341 در شهرستان بابل هستند. دوره ابتدیی را در مدرسه بهشت ایین روستای بیشه سر بابل تا سال 1354؛ راهنمایی تا سال 1357 در مدرسه میناگر بابل و دیپلم را در دبیرستان طالقانی بابل در سال 1361  تحصیل کردند. ایشان مدرک کاردانی پرستاری را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1364، کارشناسی را در سال 1366 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته پرستاری  کسب نمودند. ایشان رشته پرستاری را ادامه داده و در سال های 1369 و 1380 به ترتیب کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش داخلی - جراحی و دکتری پرستاری را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کردند. از سال 1370 تاکنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس هستند. و در سال 1393 به مرتبه استادی نائل شدند.

مسئولیت های مدیریتی: رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 تا سال 1397، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1380 تا سال 1384، مدیر کل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 1373 تا 1375 ، مدیر گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس.

حیطه های هفتگانه فعالیت استاد:آموزش( تدریس در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری و برگزاری کارگاه های آموزشی ) ، تحقیق و پژوهش در هدایت طرح ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری، معاونت امور فرهنگی و  اجتماعیدانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، انجام فعالیت هایاجرایی  دانشگاهی ،مشاوره  در زمینه آموزش پرستاری پرستاران و دانشجویان،   مشارکت در فعالیت هایاجتماعی، ایفای نقش در امورصنفی  پرستاری

 

فعالیت های علمی: دارای 4 عنوان کتاب و بیش از 400 مقاله علمی ملی و بین المللی می باشند. تربیت دانشجویانی که به عنوان اساتید برجسته و تاثیرگذار در حیطه های آموزشی و پژوهشی در دانشکده های مختلف پرستاری کشور، مشارکت در برگزاری بیش از 100 کارگاه برای انتقال دانسته ها و تجارب پژوهشی در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی کشور. بر اساس گزارش پایگاه علمی بین‌المللی  Scopus بیش از 3190  بار به مقالات ایشان استناد شده‌است(29 H-index:) .

 

دستاوردها: طراحی و ارائه یک نظریه پرستاری تحت عنوان مدل مراقبت مشارکتی که بیش از 30 مطالعه کارشناسی ارشد و دکتری براساس آن انجام شده و چند مقاله بین المللی در این رابطه انتشار یافته و در جشنواره رازی دوازدهم 1385 برنده و انتخاب گردید.

جوایز: رتبه سوم کمیته توانبخشی و پیراپزشکی دوازدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی ایران سال 1385، رتبه سوم کمیته بالینی بیست و دومین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی سال 13٩5، استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس سال 13٩8.

نقش استاد در تصمیمات سازمانی: عضو هیات ممتنحه ارزشیابی پرستاری کشوری

جمع بندی توصیف منزلت استاد: در سیره زندگی دکتر عیسی محمدی، پشتکار، ایمان، مسئولیت پذیری و دلسوزی نسبت به بیماران و دانشجویان خود متبلور است. امیدواریم نسل جدید با الگوگیری از ایشان بتوانند منشأ خیر و فایده برای جامعه و ایران عزیز باشند.