بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دکتر مهران ضرغامی      

معرفی استاد: دکتر مهران ضرغامی (همسر دکتر وجیهه غفاری ساروی(متخصص بیماری‌های کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران) در 1/1/1339 در تهران متولد شدند. اول تا سوم در دبستان ابرپوش تهران، چهارم و پنجم در دبستان های عطایی و مجتهدی در لار، مدرسه راهنمایی در مجیدیه و امین تهران، دبیرستان را در ادیب و خوارزمی تهران(1357) تحصیل کردند. مدارک پزشکی عمومی و تخصص روان پزشکی (1366)  را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کردند و فلوشیپ اعتیاد را از موسسه تحقیقاتی اعتیاد  تورنتو کانادا (1998) و فلوشیپ روان تنی را از دانشگاه موناش مبلورن استرالیا (سال 2000) گذراندند. استاد در سال 1369 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شده و در سال 1383  به مرتبه استاد تمام (پروفسور) ارتقا یافتند.  

مسئولیت های مدیریتی استاد: مدیر گروه روان پزشکی، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، معاون آموزشی دانشکده پزشکی، معاون پژوهشی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رئیس مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، رئیس پژوهشکده اعتیاد، مسئول کوهورت جوانان استان مازندران، سردبیر مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، سردبیر Mazandaran Medical Journal، مدیر مسئول و سردبیر Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences، رئیس کمیته تدوین استانداردها و راهنماهای بالینی انجمن علمی روان پزشکان

حیطه های هفتگانه فعالیت استاد:آموزش(مقاطع مختلف دانشجویان پزشکی، دستیاران تخصصی روان پزشکی،  دستیاران فوق تخصصی سایکوسوماتیک،  تحقیقاتدر بیماری های  روان پزشکی، انجام فعالیت هایاجرایی دانشگاهی، درمان بیماری های  روان پزشکی،  مشارکت در فعالیت هایفرهنگیدانشگاه، مشارکت در فعالیت هایاجتماعی، ایفای نقش در امورصنفی روان پزشکی

فعالیت های علمی استاد: دکتر ضرغامی دارای 15 کتاب در زمینه روان پزشکی، بیش از 180 مقاله علمی پژوهشی بین المللی(که بر اساس گزارش پایگاه علمی بین‌المللی  Scopus بیش از 834  بار به مقالات ایشان استناد شده‌است H-index: 17)  )، دانش آموختگی تعداد زیادی از اساتید روان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستاوردهای استاد: نقش کلیدی در راه اندازی گروه روان پزشکی، راه اندازی دوره تخصصی روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، راه اندازی دوره ی فلوشیپ روان تنی دانشگاه، راه اندازی مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه، راه اندازی پژوهشکده اعتیاد دانشگاه، راه اندازی Mazandaran Medical Journal، راه اندازی Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences، راه اندازی کوهورت جوانان مازندران، راه اندازی خانه ی جهاندیدگان ساری

جوایز استاد: چند مورد هیات علمی نمونه دانشگاه، مدیر گروه نمونه دانشگاه، پژوهشگر نمونه دانشگاه، پژوهشگر نمونه استان مازندران،  کار آفرین نمونه استان و برگزیده مکتب روزبه

نقش استاد در تصمیمات سازمانی: به عنوان عضو شورای پژوهشی دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه، شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، شورای پژوهش در آموزش دانشگاه، مرکز توسعه آموزش دانشگاه، کمیته برنامه ریزی استراتژیک معونت های پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشکده پزشکی ساری، کمیته ی اخلاق در پژوهش های زیستی دانشگاه، کمیته ی تالیف و ترجمه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، کمیته ی بالینی هیات ممیزه ی دانشگاه و هیات ممیزه ی دانشگاه و بورد روان پزشکی کشور