بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

در این بخش به معرفی داوران و برگزیدگان مسابقات رشته های مختلف قرانی (قرائت، حفظ کل، تفسیر و...) استان مازندران می پردارزیم

دکتر سید احمد میریان آکندی

دکتر ام الهدی کاوه سوادکوه