بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری میز خدمت در بنیاد نخبگان استان مازندران
با سفر ریاست جمهور محترم به استان مازندران

برگزاری میز خدمت در بنیاد نخبگان استان مازندران

برنامه دیدارچهره به چهره نماینده تام الاختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح ابتکاری ملی خدمت میدانی که بنام شهید حاج قاسم سلیمانی مزین است در بنیاد نخبگان مازندران صورت می گیرد.

گفتاورد ملی نخبگان محل تجمیع نظرات نخبگان، خبرگان و حاکمیت است/ ضمانت اجرایی بالا در نتایج گفتاورد ملی نخبگان
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان:

گفتاورد ملی نخبگان محل تجمیع نظرات نخبگان، خبرگان و حاکمیت است/ ضمانت اجرایی بالا در نتایج گفتاورد ملی نخبگان

یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: خروجی گفتاورد ملی نخبگان، نظرات نخبگان، خبرگان و مدیران خواهد بود؛ بنابراین هم دانش، هم تجربه و هم الزامات اجرایی در آن لحاظ می‌شود.